Per reservar la sala, s'ha d'escollir una data i fer una prereserva per telèfon, correu electrònic o formulari online, abonant una paga i senyal de 100 euros* mitjançant transferència bancària o en efectiu amb cita prèvia a la mateixa sala. Un cop rebut el dipòsit, la data sol·licitada queda automàticament reservada, i per tant, bloquejada. La diferència s'abonarà en efectiu el dia de la celebració.

Perquè pugueu gaudir del vostre moment Txoko, us agrairem que ens ajudeu a conservar les instal·lacions, durant el seu ús, tenint en compte les següents recomanacions:

1.- El dia de la festa, la persona que hagi llogat la sala, haurà de presentar-se 10 minuts abans, per poder explicar el funcionament de les instal·lacions i abonar la resta del lloguer de la sala. Qualsevol altre servei extra haurà d'abonar-se també en aquell moment.

2.- L'EspaiTxoko està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

3.- L' EspaiTxoko té un aforament màxim de 60 persones.

4.- L'ús de l'espai infantil dels MINIONS està destinat a infants de 3 a 12 anys. En aquells casos que els/les nens/es siguin menors de 3 anys, aconsellem sempre que sigui sota la supervisió d'un adult.

5.- Està prohibit ingressar mobiliari aliè a l'EspaiTxoko com inflables, tancs de gas o barbacoes.

6.- L'EspaiTxoko no es fa responsable de les possibles lesions i/o accidents ocasionats per un mal ús de les instal·lacions.

7.- La persona, empresa o entitat que ha realitzat la reserva serà la responsable dels possibles desperfectes durant la celebració de la festa, així com de la manca d'algun objecte propietat de l'EspaiTxoko.

8.- L'EspaiTxoko no es fa responsable dels articles i objectes que s'hagin oblidat al local.

9.- A Espai Txoko no es permet fumar ni consumir substàncies tòxiques, tampoc als voltants del local. Ens agrada que gaudiu d'un ambient net.

10.- No està permesa l'entrada d'animals de companyia, per normes d'higiene. Tampoc bicicletes, monopatins i altres vehicles, així com pilotes o altres joguines que puguin danyar béns mobles i immobles de l'espai.

11.- L'EspaiTxoko forma part d'un habitatge comunitari i en conseqüència s'ha de respectar el descans dels veïns. La porta d'entrada haurà d'estar tancada i no es podrà fer soroll fora de la sala. Qualsevol sanció referent a això, anirà a càrrec de la persona que hagi realitzat la reserva.

12.- El mobiliari així com el material que es troba al seu interior haurà de romandre sempre dins del local. No està permès treure cadires, objectes de vidre, tamborets, pufs. etc., a l'exterior.

13.- No es permet d'utilitzar cap tipus de reproductor de música extern, prèvia consulta amb els propietaris del local.

14.- A l'EspaiTxoko no es podrà utilitzar cap tipus de material pirotècnic, explosiu o inflamable.

15.- En aquelles activitats que hi hagi menors d'edat, es requerirà la presència d'adults per responsabilitzar-se'n.

16.- Els menors d'edat no podran consumir ni portar alcohol a la sala.

17.- És obligatori protegir les taules amb les estovalles amb base de plàstic que posem a la vostra disposició. Us agrairem que, en el cas d'abocar beguda o caure menjar a les taules, els mobles, les cadires o el terra, es netegi amb la major premura.

18.- Per garantir que parets, sostre, paviments, mobiliari així com altres elements de decoració no es deteriorin, no es podran fer servir: adhesius, cinta de doble cara, cel·lo, xinxetes, Blu-Tack, grapes, silicona, confeti o arròs (dins i fora del local) o qualsevol altre material que generi desperfectes(se’n pot fer consulta prèvia). Les despeses que es derivin aniran a càrrec dels usuaris.

19.- En cas de deteriorament o dany ocasionat als béns mobles o immobles de l'EspaiTxoko, el contractant haurà de pagar la seva reparació o substitució.

20.- Les instal·lacions hauran de quedar en les mateixes condicions en què s'han trobat un cop es lliuren les claus, en finalitzar el desenvolupament de l'activitat.

21.- Un cop finalitzada la celebració tots els espais han de quedar recollits i ordenats, els equips electrònics apagats, la nevera buida, electrodomèstics nets i rentavaixelles carregat en tots aquells casos que es faci servir. Les escombraries es dipositaran als contenidors de l'exterior. Tot aquell material extern que s'hagi aportat a l’EspaiTxoko haurà de retirar-se també.

22.- Hauran de respectar-se els horaris establerts a la reserva per a l'ús de l'EspaiTxoko. En cas de voler ampliar l'horari, s'haurà de consultar amb el responsable de l'EspaiTxoko.

23.- Uns minuts abans de finalitzar l'esdeveniment, el responsable de l'EspaiTxoko anirà a la sala per comprovar que tot està correcte i llest per tancar.

24.- El propietari podrà accedir en qualsevol moment a la sala en el cas que no es respectin les normes anteriorment esmentades. Es podrà suspendre en qualsevol moment l'activitat contractada, sense que això comporti devolució de la reserva o compensació.

25.- Per a qualsevol dubte, aclariment o urgència durant el desenvolupament de l'activitat, truqueu al telèfon 636 570 338 (Jordi).

Gaudiu del moment i agrairem que ens deixeu testimoni del vostre pas per EspaiTxoko al nostre àlbum Txoko a la sortida o a Instagram amb el hashtag #espaitxokomontbui.

* En cas d'anul·lació de reserva, es podrà optar per la devolució dels diners de la reserva, sempre que, s'avisi amb un mínim d'1 mes d'antelació a la data reservada. Passats 30 dies de la data que es va realitzar l'ingrés, es cobraran 10 euros en concepte de despeses de gestió realitzant així el reemborsament de 90 euros.