En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular del domini web és Jordi Calvache, d'ara endavant Espai Txoko, amb NIF 46586648X, domicili social a Carrer Sant Pere, 13-15 Santa Margarida de Montbui (Barcelona), i telèfon 636570338, l'adreça és http: //www.espaitxoko .com.

Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Uso de la web

Espai Txoko proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Espai Txoko. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del web.

Propietat intel·lectual i industrial

Espai Txoko per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'Espai Txoko o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb qualsevol fi, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'Espai Txoko. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'Espai Txoko. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Espai Txoko no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Espai Txoko es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

Enllaços

En cas que en el portal es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Espai Txoko no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Espai Txoko assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades

Dret d'exclusió

Espai Txoko es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús.

Generalitats

Espai Txoko perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Espai Txoko podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Espai Txoko i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola i catalana vigents i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la província de Barcelona.