Introducció

La web de Espai Txoko, des d'ara en endavant Espai Txoko, recopila, tracta i emmagatzema informació personal a través del web de la seva propietat http://www.espaitxoko.com. Aquesta informació serà relativa als usuaris del web. La informació es recopilarà, tractarà i emmagatzemarà d'acord amb la present Política de Privacitat.

Responsable Legal

Espai Txoko

Jordi Calvache NIF 46586648X

Carrer Sant Pere, 13-15 Santa Margarida de Montbui (Barcelona)

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Lleis d'aplicació en aquesta web

 • RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europe i del Consell de 27 d'abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques).
 • LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD).
 • LSSI (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic).

Dades recopilades

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per a dur a terme la normal activitat del servei. Ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).

Les dades recopilades seran en tot cas de majors de 16 anys (Art. 8.1 GDPR). Espai Txoko es reserva el dret a prendre les mesures oportunes per comprovar la veracitat de l'edat (Art. 8.2 GDPR).

En tot cas aquestes dades seran de caràcter personal identificatives i no sensibles, poden ser:

 • Correu electrònic
 • Telèfon
 • Nom i cognoms
 • Nom d'empresa
 • Adreça

Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris d'Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzats, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lats.

Mètodes de recopilació

Les dades personals es recopilaran a través del web d'Espai Txoko, http://www.espaitxoko.com, quan introdueixi informació en algun dels camps destinats a aquest efecte a la web o contactant per correu electrònic. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió d'acord amb aquesta política de privacitat.

Objectiu de la recopilació i ús de les dades

Amb caràcter general no es faran servir les dades rebudes per a propòsits que no sigui atendre a la seva sol·licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb l'activitat pròpia d'Espai Txoko.

La recopilació i ús de dades es realitza amb l'únic objectiu de prestar els serveis sol·licitats, enviar la informació sol·licitada i enviar informació sobre l'espai. Espai Txoko es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a aquesta.

Destinatari de les dades

Les dades recopilades s'incorporaran a un fitxer propietat d'Espai Txoko gestionat pel Responsable Legal.

Termini de conservació de les dades

Les dades es conservaran fins que es compleixi l'objectiu pel qual es van recopilar aquestes dades (Art.5.e. GDPR) o fins que s'exerceixi el dret a la supressió o modificació dels mateixos. Sempre i quan això no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d'emmagatzemar els mateixos.

Com protegim les seves dades

Les seves dades es transfereixen i s'emmagatzemen de forma segura, tot i que Espai Txoko no pot garantir la completa seguretat en les comunicacions a través d'Internet però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades. A més, Espai Txoko es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l'accés a tercers no autoritzats.

Drets quant a protecció de dades

La legislació li reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

 • Accés a les dades personals.
 • Rectificació o supresió.
 • Oposar-se al tractament.
 • Portabilitat de les dades.
 • Limitació del seu tractament.

L'exercici d'aquests drets és personal, només pot sol·licitar-los per a les dades de les quals és el propietari.

En el cas que vulgui exercir algun d'aquests drets pot fer-ho mitjançant un mail dirigit a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o mitjançant carta dirigida a Espai Txoko Carrer Sant Pere, 13-15 Santa Margarida de Montbui (Barcelona), indicant els drets que es volen exercir i una prova legal d'identitat.

Ens comprometem a respondre a la seva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

Legitimació per al tractament de dades

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès pel RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques: La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l'Usuari; vostè ha autoritzat, a través d'un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinats fins. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment. La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d'un contracte o un document d'alta subscrit amb vostè. A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals. En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l'interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud.

Conseqüències de no acceptar la política de privacitat

En el cas que no accepteu la gestió de les seves dades segons la present política de privacitat, no es procedirà a la recopilació dels mateixos, el que pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per Espai Txoko.

En el cas que vulgui fer valer els seus drets pel que fa a protecció de dades i consideri que no els estem respectant pot dirigir-se a l'autoritat espanyola responsable. https://www.agpd.es

Consentiment

En acceptar aquesta Política de privacitat dels Usuaris d'Internet estan d'acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.

Vigència i modificació de la Política de Privacitat

La política de privacitat de la web ha estat modificada al febrer de 2019.

Espai Txoko es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat, aquestes modificacions es faran d'acord amb la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en la present Política de Privacitat. Es recomana als Usuaris d'Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran a la web.